Na poti skozi kompleksne situacije vas usmerjam kot sogovornica, ki zna dobro poslušati in razumeti.
Z občutkom za pravo razmerje podpore in izziva vzbudim najboljše v vas. 


Spodbujam vas k refleksiji in pomagam k potrebnim uvidom.
Z dodatno energijo s​te se pripravljeni soočiti z izzivi; poleg problema uvidite tudi jasne rešitve.


V mojem odnosu do posameznika se zrcali spoštovanje. V delu, ki ga opravljam, se odraža moja osebna predanost k razvoju in iskanje novih poti za doseganje ciljev, ki so potrebne, da posameznik ali organizacija doseže uspeh.


Podpiram in spremljam vas v vseh korakih, ki vas bodo pripeljali do notranje spremembe in želenega rezultata.


STOPITE V STIK Z MENOJ, Z VESELJEM SE BOM POGOVORILA Z VAMI!


EXECUTIVE COACHING   ​

Za posameznike in time. Za vodje in strokovnjake.
Za uspešnost, rast in osebno zadovoljstvo

Najpogosteje so me stranke poiskale, ko so potrebovale sogovornika, ali pomoč v situacijah kot so:
• preseganje najrazličnejših izzivov
• uvajanje sprememb
• doseganje višje ravni osebnih ali skupinskih kompetenc
• delo v mednarodnih in lokacijsko ločenih, virtualnih timih
• prehod na zahtevnejše, kompleksnejše nivoje vodenja
• sprejemanje pomembnih odločitev o razvoju kariere,
• ustvarjanje dodatnih perspektiv ob reševanju poslovnih problemov
• reševanje zahtevnih medosebnih situacij
• iskanje ravnotežja med delom in zasebnim življenjem
• premagovanje in graditev odpornosti na stres

​Executive coaching, ki ga nudim, je priložnost, da se v zaupnem okolju za hip odmaknemo iz dane situacije s ciljem, da jo lahko bolje raziščemo, najdemo odgovore, ki jih sicer ne bi, ter presežemo morebitne ovire. Kot coach pomagam graditi sproščeno podporno vzdušje, v katerem je mogoč odkrit pogovor o temah, ki so morda težko izrekljive, in v katerem oblikujemo nove poti za navidez nerešljive situacije.

Moj pristop je interdisciplinaren; temelji na razumevanju poslovnih okolij, zahtev poslovanja ter psihologije vključno z uporabnimi vidiki nevroznanosti. Omogoča celovito podporo posameznikom in timom pri iskanju najboljših rešitev za njih ter jasnega videnja v obdobjih, ko so pod pritiskom in se morajo soočati s številnimi neznankami.

Kontaktirajte me in pomagala vam bom najti rešitev in vas podprla v doseganju ciljev.

EXECUTIVE COACHING

Za posameznike in time. Za vodje in strokovnjake.
Za uspešnost, rast in osebno zadovoljstvo

Najpogosteje so me stranke poiskale, ko so potrebovale sogovornika, ali pomoč v situacijah kot so:
• preseganje najrazličnejših izzivov
• uvajanje sprememb
• doseganje višje ravni osebnih ali skupinskih kompetenc
• delo v mednarodnih in lokacijsko ločenih, virtualnih timih
• prehod na zahtevnejše, kompleksnejše nivoje vodenja
• sprejemanje pomembnih odločitev o razvoju kariere
• ustvarjanje dodatnih perspektiv ob reševanju poslovnih problemov
• reševanje zahtevnih medosebnih situacij
• iskanje ravnotežja med delom in zasebnim življenjem
• premagovanje in graditev odpornosti na stres

Executive coaching, ki ga nudim, je priložnost, da se v zaupnem
okolju za hip odmaknemo iz dane situacije s ciljem, da jo lahko
bolje raziščemo, najdemo odgovore, ki jih sicer ne bi, ter presežemo
morebitne ovire. Kot coach pomagam graditi sproščeno podporno
vzdušje, v katerem je mogoč odkrit pogovor o temah, ki so morda
težko izrekljive, in v katerem oblikujemo nove poti za navidez
nerešljive situacije.

Moj pristop je interdisciplinaren; temelji na razumevanju poslovnih
okolij, zahtev poslovanja ter psihologije vključno z uporabnimi vidiki nevroznanosti. Omogoča celovito podporo posameznikom in timom pri iskanju najboljših rešitev za njih ter jasnega videnja v obdobjih, ko so pod pritiskom in se morajo soočati s številnimi neznankami.

Kontaktirajte me in pomagala vam bom najti rešitev in vas podprla v doseganju ciljev.


Za podjetja različnih velikosti. Za uresničevanje ciljev.
Za boljše vodenje in razvoj.

​Svetujemo in nudimo vso potrebno pomoč pri:

 • oblikovanju in uvajanju organizacijskih sistemov (npr. kompetence, 360º povratne informacije, razvoj vodenja, sistem mentorstva)
 • ​uvajanju sprememb
 • prevzemih in pripojitvah
 • diagnosticiranju in spreminjanju organizacijske kulture
 • vodenju in razvoju timov (npr. krepitev zaupanja, izboljšanje sodelovanja za uspešno delo med različnimi oddelki in kulturami)
 • ​oblikovanju in izvedbi interaktivnih delavnic z jasno defniranimi cilji in follow upom

Pri svetovanju in kreiranju delavnic izhajam iz konkretne situacije, s katero se srečuje naročnik, osredotočeno na cilje, ki jih želi doseči.

​Pri izvedbi izhajam iz razumevanja poslovnega okolja, zahtev mednarodnega delovanja, strokovnih znanj, s posebnim poudarkom na sistemski teoriji, organizacijskem okolju in pozitivnem ​pristopu.

​Pišite mi in z veseljem se bom podrobneje pogovorila o situacijah, s katerimi se srečujete, in predlagala pristop, ki bo najboljši za vas! 

Za podjetja različnih velikosti. Za uresničevanje ciljev.
Za boljše vodenje in razvoj.

Svetujemo in nudimo vso potrebno pomoč pri:

 • oblikovanju in uvajanju organizacijskih sistemov (npr. kompetence, 360º povratne informacije, razvoj vodenja, sistem mentorstva)
 • uvajanju sprememb
 • prevzemih in pripojitvah
 • diagnosticiranju in spreminjanju organizacijske kulture
 • vodenju in razvoju timov (npr. krepitev zaupanja, izboljšanje sodelovanja za uspešno delo med različnimi oddelki in kulturami)
 • oblikovanju in izvedbi interaktivnih delavnic z jasno defniranimi cilji in follow upom

Pri svetovanju in kreiranju delavnic izhajam iz konkretne situacije, s katero se srečuje naročnik, osredotočeno na cilje, ki jih želi doseči.

​Pri izvedbi izhajam iz razumevanja poslovnega okolja, zahtev mednarodnega delovanja, strokovnih znanj, s posebnim poudarkom na sistemski teoriji, organizacijskem okolju in pozitivnem p​ristopu.

​Pišite mi in z veseljem se bom podrobneje pogovorila o situacijah, s katerimi se srečujete, in predlagala pristop, ki bo najboljši za vas!


ČUJEČNOST

Za posameznike in za podjetja.
Za podporo trajni uspešnosti.

S povsem individualiziranimi programi in krajšimi eno in dvodnevnimi delavnicami vas vodim v razvoju veščin ohranjanja in krepitve:

 • osredotočenosti pri delu in fokusa, s tem pa tudi večji učinkovitosti in kakovosti pri delu, še posebej pri kompleksnih nalogah
 • jasnosti videnja, neobremenjenega z motilci, kar omogoča večjo fleksibilnost v odzivih na različne okoliščine, z večjo stopnjo zavedanja o tem, kaj se dogaja v nas in v okolju
 • odpornosti na stres, kar vpliva na izboljšanje počutja, na zmanjšanje emocionalnih odzivov, ki bi jih kasneje obžalovali in povečuje sposobnost učinkovitega delovanja

Za današnje delovno okolje je značilna neskončna  količina dražljajev, preklapljanje med opravili, vse večja pričakovanja in zahtevnejši pogoji doseganja uspešnosti.

Čuječnost, oz. mindfullness, je veščina, ki nam je v pomoč v danih situacijah; ima pomemben učinek na uspešnost in zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti visoko tvornega delovanja.
Čuječnost lahko razvijemo: programi, ki jih nudim izhajajo iz znanstveno potrjenih pristopov in bogate osebne izkušnje prakticiranja čuječnosti.

Stopite v stik z menoj, pogovorili se bomo in ustvarili program, ki bo ustrezal vašemu urniku.

ČUJEČNOST

Za posameznike in za podjetja.
Za podporo trajni uspešnosti.

S povsem individualiziranimi programi in krajšimi eno in dvodnevnimi delavnicami vas vodim v razvoju veščin ohranjanja in krepitve:

 • osredotočenosti pri delu in fokusa, s tem pa tudi večji učinkovitosti in kakovosti pri delu, še psebej pri kompleksnih nalogah
 • jasnosti videnja, neobremenjenega z motilci, kar omogoča večjo fleksibilnost v odzivih na različne okoliščine, z večjo stopnjo zavedanja o tem, kaj se dogaja v nas in v okolju
 • odpornost na stres, kar vpliva na izboljšanje počutja, na zmanjšanje emocionalnih odzivov, ki bi jih kasneje obžalovali in povečuje sposobnost učinkovitega delovanja

Za današnje delovno okolje je značilna neskončna  količina dražljajev, preklapljanje med opravili, vse večja pričakovanja in zahtevnejši pogoji doseganja uspešnosti.

Čuječnost, oz. mindfullness, je veščina, ki nam je v pomoč v danih situacijah; ima pomemben učinek na uspešnost in zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti visoko tvornega delovanja.
Čuječnost lahko razvijemo: programi, ki jih nudim izhajajo iz znanstveno potrjenih pristopov in bogate osebne izkušnje prakticiranja čuječnosti.

Stopite v stik z menoj, pogovorili se bomo in ustvarili program, ki bo ustrezal vašemu urniku.


Za posameznike, ki se soočajo z osebnimi težavami.
Za vse, katerih kakovost življenja ni takšna, kot bi si jo želeli.

​Nudim celovito podporo v popolnoma zaupnem okolju z najvišjimi etičnimi in profesionalnimi standardi; obravnavo, ki temelji na večletnem študiju in mednarodni akreditaciji s področja integrativne psihoterapije.

​Zaupajte mi svoja pričakovanja in izzive, s katerimi se soočate, in z veseljem vam bom prisluhnila!


Sem strateški partner posameznikom in timom. Pomagam vam skozi izzive ter slediti nareku in zahtevam sodobnega poslovnega sveta. Omogočam vam razvoj novih, kritičnih sposobnosti, ki so potrebne za uspešno delo in življenje v enaindvajsetem stoletju. Sledim uresničitvi ciljev, ki se odražajo v USPEŠNOSTI, RASTI in ZADOVOLJSTVU. 

Pri svojem delu sem uspešna, ker:


verjamem v vas in v vaše potenciale in sem predana razvoju.

Profesionalnost, osredotočenost na stranko, individualni pristop in osebna angažiranost v iskanju najboljše rešitve za stranko so moje usmeritve pri delu. S sposobnostjo vživljanja v sogovornika, razumevanjem in vzpodbujanjem, po potrebi pa tudi poglabljanjem in analiziranjem ter postavljanjem izzivov pomagam posamezniku k širšemu uvidevanju situacije in razsežnosti spremembe in mu nudim oporo pri uresničevanju sprejetih ciljev.

Pri delu uporabljam različne pristope s področja psihologije in poslovnih modelov, a ne kot »seznam tehnik«, ampak kot podlage, ki jih prilagodim potrebam posameznika in situaciji, v kateri deluje, ter temu, da se nauči prepoznavati svoje potenciale in jih izkoriščati.


k sodelovanju pristopim interdisciplinarno.

Razumem organizacijsko življenje in vlogo leadershipa v njem, izzive medkulturnih razlik ter poznam psihološke plati človeškega delovanja; to so prednosti, s pomočjo katerih hitro prepoznam celovitost situacije in vam nudim temu primerno učinkovito podporo. Z vključevanjem uporabne nevroznanosti, čuječnosti in najnovejših trendov prispevam h krepitvi sposobnosti posameznikov in timov pri ohranjanju osredotočenosti, ki jo zahtevajo aktualna poslovna okolja. V okviru svetovanja in delavnic se ukvarjam s podjetji, ki potrebujejo pomoč v procesu sprememb, pri usklajevanju poslovne strategije in vodenja in razvoju organizacijske kulture.

V zadnjem času namenjam posebno pozornost področju zaupanja in njegovemu vplivu na organizacijo ter čuječnosti, ki jo prenašam v delovna okolja.


pri svojem delu uporabljam najsodobnejša znanja in inovativne prakse.

Veliko pozornosti namenjam lastnemu izobraževanju, saj želim biti v stiku z novostmi:

Na Poslovni šoli IEDC na Bledu sem zaključila MBA študij. Na EFMD v Bruslju sem opravila specializacijo s področja razvoja managementa. Mednarodno akreditacijo za executive coaching sem pridobila na Poslovni šoli Ashridge v Veliki Britaniji.

Da bi dobila strukturiran vpogled in razumevanje človekove psihološke plati, sem zaključila štiriletni študij integrativne psihoterapije IPSA in pridobila tudi mednarodno veljavno diplomo.

Zaključila sem trening za učitelja čuječnosti in sem v procesu pridobitve certifikata. Usposobljena sem za uporabo različnih orodij za dajanje povratnih informacij s področja vodenja (360, MBTI).


lahko se pohvalim z dolgoletnimi izkušnjami.

Moj način dela temelji na tridesetletnih izkušnjah v različnih kulturnih in poslovnih okoljih. Na moj karierni razvoj je imelo velik vpliv delo v marketinški agenciji Studio marketing, ki me je naučilo pogledati v “dušo” stranke. V letalski družbi Adria Airways sem pridobila prve izkušnje dela v mednarodnem okolju, ki je od tedaj ostalo rdeča nit na moji profesionalni poti. Korporacijske izkušnje na področjih razvoja managementa, korporacijske klime in kulture, vodenja in uva- janja inovativnih projektov sem pridobila v regionalni finančni instituciji NLB, in jih sem nadgradila z delom v projektih svetovalnega podjetja AT Kearney in poslovnih šol, zlasti Ashridge Hult Business School.

Kot executive coach že več kot petnajst let delam z vodji srednje in najvišje ravni. Sodelujem s podjetij iz Slovenije in tujine. Sem tudi zunanja sodelavka ameriškega svetovalnega podjetja Grovewell, preko katerega sodelujem z največjimi globalnimi podjetji.


​MNENJA STRANK

»Sodelovanje z vami z veseljem priporočam vsem managerjem, ki nastopajo novo, zelo zahtevno delovno mesto in vsem, ki se iskreno zavedajo potrebe po nenehnem izboljševanju in želijo izboljšati svoje vodstvene sposobnosti.« Peter, direktor Financ

“My experience with your coaching style is exactly as described in your bio; you made the virtual feel like the reality and you very quickly made me feel at ease. I found you listened intently and picked up points during our discussion that I may not have thought about other- wise. You have a very warm and inviting approach and gave me a chance to think about my answers without having to come up with some- thing very quickly. I appreciated that you always checked in to see if the session was helping me, addressing my needs and heading in a direction that was adding value." Margaret, Director

“Moram priznati, da sem bila na prvem obisku nekoliko skeptična, vendar se je to že v sklopu prvih srečanj izkazalo za eno najboljših investicij mojega časa in energije.
Neizmerno sem Vam hvaležna za energijo, ki ste jo vložili pri svojem delu. Mislim, da me je coaching dobro pripravil na izzive, ki me čakajo na moji poslovni poti, na kateri se sedaj počutim veliko bolj pripravljena in opremljena.” Mojca, vodja


NOVOSTI ​

​Trenutno n​i objavljenih novic.
​HVALA ZA ZAUPANJE!